تاثیر امنیت شغلی بر رفتار سازمانی و رضایت شغلی در محیط کار

  • پوریا ریاحی 1
  • حامد پور شمس 2
  • 1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (خط مشی عمومی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
  • 2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (خط مشی عمومی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 267-276
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر امنیت شغلی بر رفتار سازمانی و سطح رضایت شغلی در محیط کار می‌پردازد. امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اصول اساسی محیط کار، ارتباط نزدیکی با رفتار سازمانی کارکنان و سطح رضایت آن‌ها دارد. این تحقیق با تحلیل و بررسی ارتباط امنیت شغلی با تعهد به سازمان، رفتارهای کاری مثبت و نگرش‌های شغلی مثبت، به نقد و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر رضایت شغلی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش امنیت شغلی، علاوه بر افزایش رضایت شغلی، بهبود مستقیم و غیرمستقیمی در رفتار سازمانی کارکنان را به همراه دارد این مقاله به ارتباط میان امنیت شغلی و عناصر مختلفی که به رفتار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مرتبط هستند، می‌پردازه. معمولا امنیت شغلی، از جمله عواملی مثل احساس اطمینان در محیط کار، حمایت از سمت مدیریت و تعامل با همکاران، تأثیر مستقیمی بر رفتار کاری و نگرش به کار داره. به عنوان مثال، کارکنانی که احساس امنیت درباره جایگاه شغلی و ارتباطات داخل سازمانی‌شون رو دارن، احتمالاً می‌تونند بیشتر مشارکت کنند و با انگیزه‌تر به کار بپردازند.

کلمات کلیدی: امنیت شغلی، رفتار سازمانی، شغل، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، محیط کار

ارجاع به مقاله
ریاحی پ., & پور شمس ح. (1402). تاثیر امنیت شغلی بر رفتار سازمانی و رضایت شغلی در محیط کار. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 267-276. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2340

  • دفعات مشاهده مقاله: 51
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 48