تهران، نظام آباد، خیابان سلمان فارسی، متروی شهید مدنی، کوچه شهید لسانی بحری، ابتدای بهشید، پلاک 32 کدپستی: 1615964551

تماس با سردبیر

محمد شاه محمدی
مدیر مسئول
تلفن 02177592183 -09120973892

تماس با پشتیبانی

پروانه کیانی
تلفن 02177592183 -09190826979