تاثیر کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مصرف کنندگان در شرکت های خدماتی کوچک و متوسط

  • بهرام شریف 1
  • 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 5 (1397) , صفحه 144-160
چاپ شده: 1397-06-20

چکیده

کیفیت مدیریت زنجیره تامین برای انتقال محصولات و خدمات به مصرف کننده نهایی از عوامل حایز اهمیت می باشد. با توجه به این که بیشتر مطالعات مقدماتی بر صنعت خودرو سازی و صنایع غذایی تاکید داشته اند، تمرکز این پژوهش بر شرکت های کوچک و متوسط در صنايع خدماتي قرار گرفته است كه با انتخاب نمونه های متعدد و با استفاده ازمعیارهاي سروكوآل عنی: موارد ملموس، قابليت اعتماد، قابليت پاسخگويي، اطمينان و همدلي، اطلاعات لازم جمع آوری شده است. این تحقیق با جمع آوری اطلاعات از منابع دست اول و دست دوم در صنایع خدماتی استان گیلان به انجام رسیده است. مشاهدات میدانی نشان داد که کیفیت مدیریت زنجیره تامین و رفتار با مشتری در تقویت میزان رضایت مندی مصرف کننده موثر است و نتایج حاصل از تحقیق مشخص نمود که عوامل مورد بررسی، به طور قابل ملاحظه اي در شرکت های خدماتی کوچک و متوسط کارایی دارند.

کلمات کلیدی: کیفیت، بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، رفتار مصرف کننده، سروكوآل

ارجاع به مقاله
شریف ب. (1397). تاثیر کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مصرف کنندگان در شرکت های خدماتی کوچک و متوسط. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(5), 144-160. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1725

  • دفعات مشاهده مقاله: 135
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 146