شناسایی عملکردهای بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری با تحلیل روش DEMATEL

  • شایان شاه نظری 1
  • غلامرضا اسماعیلیان 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
  • 2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 6 (1397) , صفحه 97-109
چاپ شده: 1397-08-09

چکیده

رویکردهای بازاریابی هدفمند و به‌کارگیری عملکردهای آن یک چالش مهم در رقابت کسب‌ وکار شده است. بهای بالای دانش مشتری و درکی که سازمان‌ها از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده‌اند، آن‌ها را به سمت بازاریابی هدفمند سوق می‌دهد. حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن‌ها از اهداف یک بازاریابی هدفمند است، زیرا جامعه کنونی دریافته است که برای جذب مشتری و حفظ جایگاه خود در بین مشتریان در فضای به‌شدت رقابتی امروزه نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از یک استراتژی قوی هست. سازمان‌ها نياز به اطلاعاتي درباره اينكه مشتريانشان چه كساني هستند، انتظارات و نيازهاي آن‌ها چيست و چگونه بايد نيازهاي آن‌ها را برطرف كرد، دارند. سازمان به‌راحتی می‌تواند لیست مشتریان خود را با توجه به میزان خرید، نوع سلیقه و در صورت تنوع زیاد اجناس مورد عرضه از طرف سازمان، با توجه به نوع کالا مشتریان را طبقه‌بندی نماید و سعی نماید با داشتن مطلوبیت مناسب در کالا مشتریان را قانع به خرید از خود نماید. با توجه به اهمیت شناخت عملکردهای بازاریابی این مقاله به شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری پرداخته است. در همین راستا شمایی از عوامل تأثیرگذار دانش مشتری و مؤلفه‌های سازنده بر یک بازاریابی هدفمند را ارائه خواهیم داد. سپس با طراحی یک مدل مفهومی آیتم‌های مهم و اثرگذار بازاریابی هدفمند همراه با رویکردهای مدیریت دانش مشتری را به‌صورت خلاصه موردبحث قرار می‌دهیم.

کلمات کلیدی: بازاریابی هدفمند, مدیریت دانش مشتری, اهکارها، وفاداری مشتری, DEMATEL

ارجاع به مقاله
شاه نظری ش., & اسماعیلیان غ. (1397). شناسایی عملکردهای بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری با تحلیل روش DEMATEL. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(6), 97-109. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/69

  • دفعات مشاهده مقاله: 309
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 211