مالیات، عامل محدود کننده کارآفرینی

  • سعید لطیفی 1
  • 1 مدرس دانشگاه آزاد، واحد پردیس تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 146-154
چاپ شده: 1398-10-30

چکیده

دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌هایشان ساختار نهادی فعالیت‌های کارآفرینانه را شکل دهند و آنها را نسبت به برخی فعالیت‌ها تشویق و یا دلسرد کنند. مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولتها در بخش کارآفرینی از میان انبوه سیاستها و ابزارهای دولتی، سیاستهایی مانند تأمین مالی، قواعد مالیاتی، تنظیم مقررات تجاری سیاستهای تشویقی در ارتقای نوآوری هستند، دولت­ها می توانند از طریق مالیات با کنترل بازار بر آن تأثیر بگذارند. بسیاری از اوقات دولت‌ها به مالیات بیش از حد متوسل می شوند و کشورهایی که سیاست­های مالیاتی محدودکننده دارند، موجب خروج کارآفرینان می­ شوند. آنچه که مانع بر سر راه تولید توسط کارآفرین می‌شود مالیاتی است که برای کسب و کار، بیمه، مکان تولیدی خود باید بپردازد آن هم زمانی که نوپا است و نیازمند حمایت بیشتر است لذا سیاست‌های مالیاتی نباید به صورتی تدوین شود که از یک طرف نارضایتی اقشار مختلف جامعه را در پی داشته و از طرف دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شود.

کلمات کلیدی: کارآفرینی،سیاست‌های مالیاتی، حمایت‌های دولتی

ارجاع به مقاله
لطیفی س. (1398). مالیات، عامل محدود کننده کارآفرینی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 146-154. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1374

  • دفعات مشاهده مقاله: 234
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 219