بررسی امکان توسعه حمل ونقل کانتینری در حوزه دریای خزر (مطالعه موردی بندر انزلی)

  • آذر جعفری 1
  • حسن قاسمی 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد بهینه سازی لجستیک بندری، مرکز علمی کاربردی تایدواتر خاور میانه، بندر انزلی
  • 2 دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی فن آوری دریا، تهران.
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 1 (1396) , صفحه 1-14
چاپ شده: 1396-05-22

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین منابع ، قابلیت خدمات تدارکات ، قابلیت نوآوری و عملکرد حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی انجام شده است . که این امر می تواند اثر مثبت و معناداری بر روی منابع و توانایی های لجستیک خدمات و قابلیت های نوآوری داشته باشد. توسعه حمل ونقل کانتینری در بندر انزلی نیاز به افزایش میزان ترانزیت کالای کانتینری، صادرات، صادرات مجدد و ایجاد ارزش افزوده دارد . همانگونه که کشور سنگاپور ظرف 50 سال به این چنین توسعه‌ای دست یافت  بنابراین  به منظور انجام این پروژه با استفاده از روش AHP تجهیزات و امکانات این بندر مورد ارزیابی، با استفاده از روش ایشیکاوا مشکلات موجود در این بندر مورد بررسی و در مراحل بعدی هزینه های حمل و نقل کانتینری با استفاده از مدلهای ریاضی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت با استفاده از مدل SWOT مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجائی حمل و نقل کانتینری در بنادر منجربه ایجاد یک دروازه بزرگی خواهد شد  که زمینه مناسبی را جهت تقویت وضعیت این شهرستان در زمینه‌های پژوهش و استراتژیهای توسعه منطقه ای را فراهم می‌سازیم. بنابراین با توسعه ترانزیت کالای کانتینری از بندر شهید رجایی به بندر انزلی و از بندر انزلی به بندر آستراخان ، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع موجود ، کاهش هزینه های حمل ونقل و ایجاد ترمینال کانتینری در بندر انزلی می توان شاهد شکوفایی این بندر بود. برای مقابله با افزون زمان، قابلیت اطمینان و هزینه مورد نیاز زنجیره تامین ، عدم تعادل در تجارت و دسترسی و ظرفیت محدودیت در میان برخی از تحولات که در ساخت آن به طور فزاینده دشوار و به دور از مزایای کامل از کانتینری می باشد.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین, روش های حمل و نقل, حمل کالا کانتینری, AHP, روش اشیکاوا, SWOT

ارجاع به مقاله
جعفری آ., & قاسمی ح. (1396). بررسی امکان توسعه حمل ونقل کانتینری در حوزه دریای خزر (مطالعه موردی بندر انزلی). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 1-14. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/10

  • دفعات مشاهده مقاله: 244
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 336