1.
خوشکار ف, زارعی لاچینی ج, ایوبی م. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی. majournal [اینترنت]. 6نوامبر1398 [ارجاع شده 21می2024];3(11):69-6. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/304