1.
خردیار س, فرزانه م, صفری م. تاثیر شوک نقدینگی بر رابطه بین ریسک بازار و بازده سهام. majournal [اینترنت]. 4اکتبر1398 [ارجاع شده 3دسامبر2023];3(11):18-3. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/273