ثامنی کیوانی فرشاد, و فتوحی فشتمی حسن. “تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 4, no. 15 (اکتبر 30, 1399): 142-170. دسترسی فوریه 27, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/597.