عنایت پور شیاده ابراهیم, اسدی فر احد, درخشان جواد, ابراهیمی سریوده مجتبی, و قلی پور پاشا مهدی. “تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3, no. 11 (نوامبر 30, 1398): 1-19. دسترسی جولای 18, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/315.