محمد خانلو المیرا, زاهدپور علی, و علیزاده ابوالفضل. “بررسی تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر کیفیت سود و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌ها”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3, no. 11 (نوامبر 30, 1398): 118-133. دسترسی ژوئن 24, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1295.