ثامنی کیوانی ف.; فتوحی فشتمی ح. موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 15, p. 15-28, 3 nov. 1399.