ثامنی کیوانی ف.; فتوحی فشتمی ح. تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 15, p. 142-170, 30 out. 1399.