رئیسی ل., عسکری م., & محمد خانلو ا. (1400). تاثیر وجه نقد مازاد بر ریسک نقدشوندگی با تاکید بر محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(17), 225-242. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1387