(1)
ثامنی کیوانی ف.; فتوحی فشتمی ح. تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان). majournal 1399, 4, 142-170.