(1)
عنایت پور شیاده ا.; اسدی فر ا.; درخشان ج.; ابراهیمی سریوده م.; قلی پور پاشا م. تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. majournal 1398, 3, 1-19.