(1)
رئیسی ل.; عسکری م.; محمد خانلو ا. تاثیر وجه نقد مازاد بر ریسک نقدشوندگی با تاکید بر محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. majournal 1400, 5, 225-242.