1.
حسین نژاد مقدم آ, شرج شریفی آ. بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران). majournal [اینترنت]. 30جولای1399 [ارجاع شده 23آوریل2021];4(42):44-9. Available from: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523