1.
اصلانی ح, سلیمانی م. رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. majournal [اینترنت]. 10جولای1399 [ارجاع شده 23آوریل2021];4(41):59-1. Available from: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495