(1)
حسین نژاد مقدم آ.; شرج شریفی آ. بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران). majournal 1399, 4, 44-59.