برنامه ریزی سیستم ایمنی در سینماها

  • تقی برناتن 1
  • مهدی امدادی 2
  • بهزاد یزدان مهر 3
  • 1 کارشناسی مدیریت امداد و سوانح از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان. رئیس ایستگاه
  • 2 کارشناسی مدیریت اطفای حریق از دانشگاه علمی کاربردی تاید واتر خاور میانه انزلی. رئیس ایستگاه
  • 3 کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات و ایمنی در حریق و حوادث از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان. رئیس ایستگاه
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه ۱۲۹-۱۴۰
چاپ شده: 1399-12-10

چکیده

تکیه اصلی مقاله بر بحث و بررسی درباره حوادثی از قبیل آتش سوزی، اعمال ضوابط و مقررات، معرفی بستر طرح، مبانی نظری، عناوین و سر فصلهایی است که در این تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق پیش رو این است که سینما از بابت تاثیرات بسیاری که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و حتی بخش سیاسی دارد، دارای اهمیت است. به نظر می آید طراحی مجموعه های منسجم، استاندارد و بروز جهت نمایش آثار فیلم سازان ایرانی ضروری است و در چنین فضاهایی که فضاهای تجمع عمومی هستند و امنیت جانی عزیزانمان در هنگام وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی بایستی مورد توجه بسیار قرار گیرد و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی، سینما، ایمنی

ارجاع به مقاله
برناتن ت., امدادی م., & یزدان مهر ب. (1399). برنامه ریزی سیستم ایمنی در سینماها. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), ۱۲۹-۱۴۰. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/641

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0