نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات تابستان 1396، شماره 1 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات تابستان 1396، شماره 1

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، تابستان 1396، شماره 1

 

1- بررسی امکان توسعه حمل ونقل کانتینری در حوزه دریای خزر (مطالعه موردی: بندر انزلی)

صفحه 1-14

آذر جعفری ، حسن قاسمی

اصل مقاله

 

2- تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد)

صفحه 15-34

آرزو سادات هاشمی امین ، محمد حسین زین العابدین زاده مشهدی

اصل مقاله

 

3- تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها

صفحه 35-54

دكتر غلامرضا رحیمی ، حمید مظاهری راد

اصل مقاله

 

4- تبیین قابلیت نوآوری با توجه به نقش قابلیت های اشتراک دانش و اخلاق کاری اسلامی در بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

صفحه 55-78

سیاوش قاسمعلی پور سلاکجانی

اصل مقاله

 

5- بررسي رابطه سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

صفحه 79-94

پرستو منتی، سکینه رحیمی، فائزه منصوری، فاطمه صفری

اصل مقاله

 

6- چالش های صندوق های بازنشستگی

صفحه 95-111

محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی

اصل مقاله

 

7- اقتصاد مبتنی بر دانش (رویکرد قابلیت توسعه ملی)

صفحه 121-111

محمد شاه محمدی، محمدرضا تقی زاده

اصل مقاله