امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیمرور مقالات پاییز 1397، شماره 6 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات پاییز 1397، شماره 6

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پاییز 1397، شماره 6

 

1- مطالعه تطبیقی نهادهای واسطه نوآوری باز

صفحه 1-19

ناصر آزاد، هادی حسینی

اصل مقاله

 

2- ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد به بانکداری تلفن همراه با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آن

صفحه 20-32

کوثر شاکری، فرشیده ضامنی، مجید فتاحی

اصل مقاله

 

3- اهمیت سیستمهای اطلاعات در سازمانها با تاکید بر سیستم اطلاعاتی تصمیم یار(DSS) و مقایسه با سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

صفحه 33-48

حمیدرضا اشرفی، لیلا شریفیان، مرجان شاهقلیان قهفرخی

اصل مقاله

 

4- بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش  ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند

صفحه 49-68

امیر اخوان فر، یاسر مقصودی گنجه، سمیه وظیفه خواه ، میثم عاقلی

اصل مقاله

 

5- ابعاد دوسوتوانی سازمانی

صفحه 69-81

پرویز احمدی، مینا فیاض قاضیانی

اصل مقاله

 

 6- مقایسه ی شایستگی اجتماعی، کیفیت زندگی و آشفتگی هیجانی دانش آموزان متوسطه کم خواب و پرخواب شهر چابهار

صفحه 82-96

مهنوش عابدینی، یوسف دلباخته

اصل مقاله

 

7- شناسایی عملکردهای بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری با تحلیل روش DEMATEL

صفحه 97-109

شایان شاه نظری، غلامرضا اسماعیلیان

اصل مقاله

 

8- رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی  و کارایی سرمایه گذاری با توجه به اثر تعدیلگری عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 110-126

ذکیه سادات سیدجمالی، میثم دعائی

اصل مقاله

 

9- مقایسه دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران

صفحه 127-142

جلیل پورزرنگار ، فاطمه انتشاری

اصل مقاله

 

10- شناسایی و تعیین اولویت اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

صفحه 143-152

محمد کریمی زارچی، سحرالسادات احمدی نژاد

اصل مقاله

 

11- تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان  براساس مدل سروکـوال (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان بندرانزلی)

صفحه 153-162

سیده شیوا سیدعلیپور

اصل مقاله

 

12- بررسي تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد)

صفحه 163-175

محسن فلاح رحمت‌آبادی، شهناز نایب‌زاده، ابوالفضل داودی رکن‌آبادی

اصل مقاله

 

13- ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 176-185

هوشنگ امیری، عبدالناصر بلاژ

اصل مقاله

 

14- بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری تهران

صفحه 186-201

اسداله مهرآرا، ربابه دیانتی، سیده فاطمه شفیع پور

اصل مقاله

 

15- تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 202-220

محمدجعفر اسلامی ذرعی، محمدرضا پورعلی

اصل مقاله