نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات پاییز 1396، شماره 2 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات پاییز 1396، شماره 2

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پاییز 1396، شماره 2

 

1- بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-15

امامعلی ساعتی قره موسی، حامد شاکریان، محمد میرمحمدی صدرآبادی

اصل مقاله

 

2- آسیب‌شناسی چالش های تامین مالی اسلامی با تاکید بر اوراق صکوک

صفحه 16-33

سید جواد عمادی ، زینب خمیس آبادی

اصل مقاله

 

3- ارزیابی مدلی یکپارچه از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید آنلاین

صفحه 34-46

محمدرضا تقی زاده جورشری ، مارال شادپور ، اسماء نوروزی ناو

اصل مقاله

 

4- بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام

صفحه 47-56

پرستو منتی ، سکینه رحیمی ، فائزه منصوری ، فاطمه صفری

اصل مقاله

 

5- روش‌شناسی کاربرد منطق فازی در بررسی رابطة بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

صفحه 57-67

نادر حساسی ، سامان سامنی

اصل مقاله

 

6- بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات بررسی رقابت پذیری و قیمت نسبی بر میزان عرضه صادرات پسته

صفحه 68-82

سامان اطهری

اصل مقاله

 

7- چگونه یک سخنرانی خوب ارائه دهیم

صفحه 83-94

غلامرضا رحیمی ، قربانعلی ایمان پور

اصل مقاله

 

8-بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت‌ها

صفحه 95-107

کریم نعمتی، علی امیری، مهرنوش کوه کن

اصل مقاله

 

9-تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر خلاقیت سازمان ها

صفحه 108-116

آتنا فیض

اصل مقاله