نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات زمستان 1397- جلد چهارم، شماره 10 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات زمستان 1397- جلد چهارم، شماره 10

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، زمستان 1397- جلد چهارم، شماره 10

 

1- تأثیر گزارش حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی

صفحه 19-1

کیهان آزادی ، علیرضا وزیری

اصل مقاله

 

2- نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان نمایندگی گروه خودرو سازی سایپا در استان اردبیل

صفحه 30-20

سمیه صائب نیا، سولماز ارژنگ، بهاره شهامتی نیری

 اصل مقاله

 

3- بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر رابطه بین ریسک و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 45-31

هانیه رضایی، محمد صیادی، بهنام مراد خانی

 اصل مقاله

 

4- تأثیر سبک زندگی و عادت به برند بر دیدگاه مشتریان از زندگی اسلامی (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه افق کوروش شهر همدان)

صفحه 63-46

رضا رنجبر ضرابی

 اصل مقاله

 

5- بررسی نقش تعدیل گری ابعاد بازار گرایی در رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بیمه ایران در شهر مشکین  شهر)

صفحه 78-64

سمیه بابازاده، آنیتا نریمانی  

اصل مقاله

 

6- بررسی  ارتباط کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

صفحه 90-79

سید امین دهقان، مهدی قنبری، انسیه صفری

 اصل مقاله

 

7- بررسی تاثیر عوامل انگیزشی عملیات منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد مشتری مدارانه کارکنان

صفحه 106-91

علی فرهادی، رویا افراسیابی

 اصل مقاله

 

8- نقش حاکمیت شرکتی بر سلامت و فساد مالی بانکها

صفحه 122-107

مهدی هنرمند، سحر گرایلو

 اصل مقاله

 

9- تحلیل میزبانی رویداد های ورزشی در استان یزد با استفاده از مدل سوات (swot)

صفحه 134-123

مهدی قنبری، سید امین دهقان، پرنیان نیکنام

 اصل مقاله

 

10- نقش بانک  کشاورزی در فقرزدایی و افزایش درآمد روستاهای زاهدان

صفحه 149-135

بهروز هاشم زهی، احمد اکبری، مهدی صفدری، مهدی هاشمی تبار

اصل مقاله

 

11- بررسی ابعاد اندازه‌گیری عملکرد و پیچیدگی‌های آن در بخش عمومی

صفحه 164-150

فرزانه رضازاده

اصل مقاله

 

12- تاثیر بروکراسی بر مطالعات تطبیقی (بر اساس نظریه فرد ریگز)

صفحه 178-165

آزاده شفیعی، عباس رحیمی تهرانی، اکرم رحیمی تهرانی

اصل مقاله

 

13- بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر هموارسازی سود

صفحه 188-179

حسن معینیان، اسد راستین

اصل مقاله