نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات زمستان 1397- جلد سوم، شماره 9 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات زمستان 1397- جلد سوم، شماره 9

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، زمستان 1397- جلد سوم، شماره 9

 

1- پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های عدالت سازمانی  و کیفیت زندگی معلمان

صفحه 7-1

سحر محسني، احمد ميرگل

اصل مقاله

 

2- تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش

صفحه 21-8

محمد رحیم رمضانیان، عادل آذر، سیده کبری سجادی فر

اصل مقاله

 

3- بررسی رابطه بین نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه با مدیریت سود شرکت

صفحه 41-22

سینا خردیار، علیرضا وزیری

اصل مقاله

 

4- مطالعه تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 60-42

علیرضا مؤمنی، فهیمه میرزایی

اصل مقاله

 

5- مروری بر رمز ارزها، فرصت‌ها و تهدیدها

صفحه 74-61

کامبیز فرقان دوست حقیقی . رضوانه نداف

اصل مقاله

 

6- بررسی تاثیر و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

صفحه 93-75

سید عباس موسوی مناره بازاری، سید سجاد محتشم

اصل مقاله

 

7- بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل)

صفحه 104-94

خدیجه محمدی بارزیلی، توحید صورآذر، پرویز صورآذر

اصل مقاله

 

8- بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی

صفحه 112-105

سید امین دهقان، مهدی قنبری

اصل مقاله

 

9- تأثیر توانمندسازی کارکنان بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

صفحه 122-113

زهرا وظیفه، شهاب رزقی رستمی، حسن پاکدل

اصل مقاله

 

10- بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‌های مالی

صفحه 134-123

رسول کمالی خانقاه، علی شمس

اصل مقاله

 

11- تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند رویداد های ورزشی در جذب اسپانسر

صفحه 146-135

مهدی قنبری، سید امین دهقان، پرنیان نیکنام

اصل مقاله

 

12-بررسی اثربخشی معیارهای نه گانه مدل EFQM در شرکت سایپا

صفحه 158-147

شیما قاسم زاده مقدم

اصل مقاله

 

13- نقش مدیریت دانش مشتری و نوآوری سازمانی بر اثر بخشی سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی مهارت سازمانی

صفحه 169-159

سعید دست پیمان، مهتا آجیل چی

اصل مقاله