امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیمرور مقالات زمستان 1397- جلد دوم، شماره 8 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات زمستان 1397- جلد دوم، شماره 8

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، زمستان 1397- جلد دوم، شماره 8

 

1- مدیریت تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها

صفحه 14-1

آذر خدابنده، فرزین رضایی

اصل مقاله

 

2- بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

صفحه 26-15

سمیه صائب نیا، مریم غفاری ارسون، اکبر جاویدی

اصل مقاله

 

3- بررسی تاثیر هوش تجاری بر چابکی سازمان در بیمارستان های مقصد گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهر تهران)

صفحه 38-27

افسون دلپسند، نادر محقق

اصل مقاله

 

4- مبادلات بازرگاني در بازارچه هاي مرزي و نقش آن در توسعه شهري (مطالعه موردي بازارچه مرزي بيله سوار)

صفحه 50-39

خدیجه محمدی بارزیلی، حسین پیشگر

اصل مقاله

 

5- بررسي تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان  با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان (مطالعه موردی: شركت برق منطقه اي زنجان)

صفحه 70-51

بهروز عباسی، داود قلویسی

اصل مقاله

 

6- بررسی شیوه های معنا بخشی در حسابداری مالی

صفحه 86-71

عزیز گرد، علی اصغر صالحی، آزاده نقیب

اصل مقاله

 

7- ارایه الگوی رتبه بندی شده عوامل موثر در انتخاب پرتفوی بهینه توسط سرمایه گذاران با تکنیک های تلفیقی MCDM فازی

صفحه 100-87

سیدحسن شمس لاهرودی، حسن احمدی، مهرناز فکروند لیل آبادی

اصل مقاله

 

8- تأثیر زیرساخت های راه آهن بر صنعت گردشگری در دو گروه از  کشورهای عضو OECD و کشورهای منطقه منا

صفحه 112-101

نسرین عمرانی، رباب نقی زاده، الهام شهرزاد آذر

اصل مقاله

 

9- بررسی رابطه بازارگرایی با کیفیت مواجهه خدمت در صدا و سیمای مرکز اردبیل

صفحه 126-113

سمیه صائب نیا، زهرا پناهی

اصل مقاله

 

10- مولفه ها، عناصر و عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان

صفحه 141-127

حمیدرضا اشرفی

اصل مقاله

 

11- مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک فساد: چشم انداز جهانی

صفحه 176-142

عزیز گرد، علی اصغر صالحی، مجید جعفری

اصل مقاله

 

12- رابطه بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با عملکرد مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها

صفحه 192-177

فرزین رضایی، امید مهری نمک آورانی

اصل مقاله

 

13- بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد  شرکت (مطالعه موردی مدیران بانک شهرستان اردبیل)

صفحه 205-193

خدیجه محمدی بارزیلی، توحید صورآذر

اصل مقاله

 

14- بررسی رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران

صفحه 223-206

علی مهدوی نژاد

اصل مقاله

 

15- بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های پوشاک هپی لند شهر اردبیل

صفحه 233-224

رقیه افشاری، سمیه صائب نیا، مجید میرزامحمدی

اصل مقاله

 

16- ارزیابی ارتباط عملکرد اجتماعی، عملکرد غیر مالی و زیست محیطی شرکت های شهرک صنعتی ایلام

صفحه 249-234

محسن نعمتی، صید مهدی ویسه، علی یاسینی

اصل مقاله

 

17- بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی؛ با تأکید بر روابط غیرخطی و نقش ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت

صفحه 261-250

عزیز گرد، محمدرضا چکاو، محمد جهانشائیان

اصل مقاله

 

18- بررسی رابطه مالکیت دولتی و ساختار سرمایه؛ با تأکید بر نقش سهم مالکیت حقیقی

صفحه 272-262

عزیز گرد ، محمدرضا چکاو ، ناصر شریفی

اصل مقاله

 

19- بررسی رابطه ریسک، رقابت و کارایی در بانک­ها

صفحه 283-273

عزیز گرد، علی اصغر صالحی، کامبیز بالنده

اصل مقاله