امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیمرور مقالات زمستان 1397- جلد اول، شماره 7 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات زمستان 1397- جلد اول، شماره 7

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، زمستان 1397- جلد اول، شماره 7

 

1- بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا و فرآیند توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری

صفحه 14-1

سید سعید حسینی، ابراهیم علیزاده جورکویه

اصل مقاله

 

2- بررسی و طبقه بندی تبلیغات از نگاه رویکرد پست مدرنیسم

صفحه 26-15

اکبر سپهوند

اصل مقاله

 

 

3- بررسی تاثیر نیروهای صنعت و جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهر اردبیل

صفحه 36-27

سمیه صائب نیا، بهاره شهامتی نیری، رقیه محمدی

اصل مقاله

 

4- بررسی تأثیر سبک‌ رهبری و یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با میانجی‌گری‌های نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری در بین کارکنان مخابرات منطقه یزد

صفحه 52-37

محسن فلاح رحمت‌آبادی، شهناز نایب‌زاده، ابوالفضل داودی رکن‌آبادی

اصل مقاله

 

5- شناسایی عوامل موثر در تبلیغات نامحسوس  بر راهبردهای توسعه خدمات غذایی

صفحه 65-53

سیدحسن شمس لاهرودی، معصومه کاملی نژاد

اصل مقاله

 

6- بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه‌ها

صفحه 71-66

جلیل پور زرنگار

اصل مقاله

 

7- رابطه‌ی بين مهارت‌هاي ارتباطي مديران و میزان فروش آن‌ها از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت‌های تجاری شهر اردبیل

صفحه 85-72

خدیجه محمدی بارزیلی، حسین پیشگر

اصل مقاله

 

8- بررسی تأثير كيفيت حاكميت شركتي بر رابطه بین سطح هزینه بدهي و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 92-86

رضیه علی خانی، میثم نورایی

اصل مقاله

 

9- نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی در بین زنان شهرستان گرمی

صفحه 102-93

فاطمه مقرب، سمیه صائب نیا

اصل مقاله

 

10- بررسی رابطه عملکرد مالی و ارزش شرکت در بین شرکت‌های معدنی استان زنجان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 116-103

رضا پیرایش، مسعود محمدپور زنجانی

اصل مقاله

 

11- بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کار آفرینی بین مدیران دبیرستانهای شهرستان کرمان

صفحه 132-117

مهدیه ابراهیمی، حمداله منظری توکلی

اصل مقاله

 

12- بررسی و تطبیق مدل بهبود کیفیت جامع با مدل نگهداری و تعمیرات فراگیر

صفحه 143-133

حسن عرب عامری، محمود صارمی

اصل مقاله

 

13- بررسی رابطه­ ی روابط اجتماعی و مشارکت در مدرسه بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف

صفحه 161-144

فرزانه واصفیان، حبیب الله میرشکار

اصل مقاله

 

14- دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی

صفحه 174-162

عزيز گرد، علي اصغر صالحي، مهدی محمدی

اصل مقاله

 

15- ارزیابی تاثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر سرعین)

صفحه 185-175

خدیجه محمدی بارزیلی، حسین پیشگر

اصل مقاله