نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات بهار 1398- جلد اول، شماره 11 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات بهار 1398- جلد اول، شماره 11

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، بهار 1398- جلد اول، شماره 11

 

1- بررسی تاثیر بین المللی سازی شرکتهای کوچک و متوسط بر نوآوری

صفحه 19-1

سیده هنگامه رضوی

اصل مقاله

 

2- بررسی میزان تاثیر آموزش روشهای الکترونیکی (روش های مجازی-مالیات الکترونیک-تجارت الکترونیک) بر مودیان در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

صفحه 28-20

زهرا نبی زاده

اصل مقاله

 

3- تحلیل تجربی تأثیر حضور سرمایه گذاران نهادی فعال دارای نماینده در هیأت مدیره بر انگیزه های اختیاری مدیران جهت مدیریت سود (فرضیه نظارت کارا یا فرضیه همگرایی استراتژیک؟)

صفحه 51-29

محمد حسنی، اعظم واحدزاده

اصل مقاله

 

4- سطح بندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل به منظور افزایش سودآوری با استفاده از تکنیک ISM

صفحه 67-52

محمد رحیم رمضانیان، رضا اسماعیل پور، فریبا مختاری

اصل مقاله

 

5- تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 84-68

عزیز گرد، سیدحمید میرعلائی

اصل مقاله

 

6- بررسی تأثیر رضایت‌مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل

صفحه 97-85

سمیه صائب نیا، سولماز ارژنگ، اکبر جاویدی

اصل مقاله

 

7- بررسی رابطه متنوع سازی شرکتی و چرخش مدیرعامل با توجه به نقش تعدیلگر درماندگی مالی

صفحه 114-98

اکرم بهرامی

اصل مقاله

 

8- نقش کیفیت حسابرسی در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و مدیریت سود

صفحه 133-115

حمید نعمتی

اصل مقاله

 

9- ارزیابی نقش برندینگ داخلی بر اثربخشی ارزش برند شرکت بیمه ایران

صفحه 149-134

حمید علیزاده، علیرضا طیبی نیارکی، مهرک دزفولیان، حسن یکتا

اصل مقاله

 

10- بررسی نقش هویت های چندگانه در بروز مساله ی نمایندگی پنهان در حسابداری مدیریت

صفحه 165-150

ناهید برزگر، محمد صیادی، بهنام مرادخانی

اصل مقاله

 

11- کیفیت افشا، کارایی قیمت و بازده مورد انتظار

صفحه 183-166

حسین وفادار

اصل مقاله

 

12- تاثیر کیفیت سود شرکت در نگهداشت بیش از حد وجه نقد و ارزش نهایی آنها

صفحه 202-184

سید حمید میرعلایی

اصل مقاله

 

13- بررسي عوامل كليدي موثر بر پذيرش سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ابري در شركت هاي كوچك و متوسط- مطالعه موردي شركت بنيان گستر اروند (سهامي خاص)

صفحه 222-203

ليلا طاهرخاني

اصل مقاله

 

14- تاثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 230-223

حمید حیدری، مهدی خوشنود

اصل مقاله