نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات بهار 1397، شماره 4 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات بهار 1397، شماره 4

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، بهار 1397، شماره 4

 

1- تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی با میانجی‌گری وفاداری مشتری

صفحه 1-14

کامبیز شاهرودی ، شادی صداقت

اصل مقاله

 

2- تبیین رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر زنجان

صفحه 15-23

سیده مهسا موسوی

اصل مقاله

 

3- مدلی برای شناسایی تاثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف کننده از طریق برند در شهرستان انزلی

صفحه 24-37

سعید امینی، رضا احتشام راثی ، حسین طاهری، وحید امینی

اصل مقاله

 

4- طراحی و تبیین الگوی برنامه ریزی جانشینی با رویکرد شایستگی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صفحه 38-53

حمید علمداری

اصل مقاله

 

5- عملکرد شرکت‌های خانوادگی بر قیمت سهام در دوران بحران مالی

صفحه 54-62

محمد احمدی، فریدون شیرزادی

 اصل مقاله

 

6- بررسی انگیختگی برای خرید ناگهانی مشتریان شرکت شاهسوند زرین با استفاده از منطق فازی

صفحه 63-74

نادر حساسی، صمد کرمی عالم ، امید کرمی عالم

اصل مقاله

 

7- بانک اسلامی چگونه اسلامی است؟ ارزیابی غیرخطی از ارتباط نرخ اسلامی با نرخ متعارف

صفحه 75-85

سید جواد عمادی، فرناز فلاحتی

اصل مقاله

 

8- بررسی تاثیر مدیریت اسلامی بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام

صفحه 86-94

پرستو منتی ، فائزه منصوری، فاطمه صفری، سکینه رحیمی

اصل مقاله

 

 9- عوامل تعیین کننده اقتصادی و سیاسی وام دهی صندوق بین المللی پول در ایران

صفحه 95-105

میثم نورایی، پرویز سعیدی

اصل مقاله

 

10- سیاست‌گذاری مفاهیم، الگوها و فرایندها

صفحه 106-114

امید جلیلی قاسم آقا

اصل مقاله

 

11- بررسی نقش  پاسخگویی و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار

صفحه 115-123

غلامرضا رحیمی، قربانعلی ایمان پور

اصل مقاله

 

 12- رفتار ماكياول گرايانه مديران و سنجش اثرات آن بر سكوت سازماني كاركنان

صفحه 124-133

ربابه ديانتي، سيده فاطمه شفيع پور، عليرضا زارع زيدي ، محمدرضا باقرزاده

اصل مقاله