نمایه پایگاههای معتبر بین المللیاهداف نشریه | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

اهداف نشریه

فصلنامه “رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری” تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت های دنیای علم در حوزه های مدیریت و حسابداری را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد. هدف اصلی، توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به این حوزه می باشد. لذا کلیه مقالات واصله در زمینه مطالعات تجربی، تحولات و پیشرفتهای نظری و روش شناختی داوری می شوند. مشروح جزییات فصلنامه در سایت نشریه آمده است.

لازم به ذکر است که هدف هیئت تحریریه فصلنامه، اخذ مجوز علمی-ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و در صورت تایید، درجه اعتبار علمی به مقالات قبلی نیز تخصیص خواهد یافت. جای بسی امیدواریست که با استقبال گسترده ای که از سوی جامعه علمی پویا و فرهیخته کشور شده، این مهم در اولین فرصت ممکن محقق خواهد شد.