امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیارسال مقاله | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

ارسال مقاله

پژوهشگران گرامی جهت ارسال مقاله به نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری می بایست فایل مقاله را دقیقا مطابق فایل راهنمای نگارش مقالات نشریه آماده نموده و سپس از طریق فرم زیر اقدام به ارسال مقاله نمایید.

در صورت وجود مشکل از طریق ایمیل editor@majournal.ir اقدام به ارسال مقاله فرمائید.

——————————————————————————————————————

در هنگام ارسال مقاله نیازی به پرداخت هزینه نیست. در صورتی که مقالات شما پذیرفته شود برای پرداخت هزینه پس از انجام محاسبه مطابق تعرفه های جدول ذیل، روی این عبارت کلیک نمایید.

پرداخت اینترنتی از طریق درگاه nextpay