نمایه پایگاههای معتبر بین المللیارسال مقاله | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

ارسال مقاله

پژوهشگران گرامی جهت ارسال مقاله به نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری می بایست فایل مقاله را دقیقا مطابق فایل راهنمای نگارش مقالات نشریه آماده نموده و سپس از طریق فرم زیر اقدام به ارسال مقاله نمایید.

 

برای پرداخت هزینه انتشار مقاله (مبلغ 160 هزار تومان) روی این عبارت کلیک نمایید 

——————————————————————————————————————

و یا در صورت وجود مشکل از طریق ایمیل editor@majournal.ir اقدام به ارسال نمایند.

شایان ذکر است که در صورت عدم دریافت موارد ذکر شده به طورکامل، مجله از ادامه  فرآیند بررسی مقاله معذور خواهد بود.